• Giám đốc Tài chính
  24/02/2021
  Địa điểm làm việc: Tòa nhà HD Mon, ngõ 29 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội | Số lượng: 01 | Thời hạn nộp hồ sơ: 31/3/2021 [...]
 • Trưởng phòng Chiến lược và QLBH
  24/02/2021
  Địa điểm: Tòa nhà The Zei, số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội | Số lượng: 01 | Thời hạn nộp hồ sơ: 31/3/2021 [...]
 • Trưởng ban Kế hoạch
  24/02/2021
  Địa điểm làm việc: Tòa nhà HD Mon, ngõ 29 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội | Số lượng: 01 | Thời hạn nộp hồ sơ: 31/3/2021 [...]
 • Chuyên viên Thủ tục pháp lý dự án
  24/02/2021
  Địa điểm làm việc: Tòa nhà HD Mon, ngõ 29 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội | Số lượng: 01 | Thời hạn nộp hồ sơ: 31/3/2021 [...]
 • Chuyên viên Kinh tế xây dựng
  24/02/2021
  Địa điểm làm việc: Tòa nhà The Zei, số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội | Số lượng: 02 | Thời hạn nộp hồ sơ: 31/3/2021 [...]